← Back to overview

Stoken bij het EKWC

Stoken van je beelden is het spannendse stuk van het keramische proces. Ook duurt het vaak langer dan je wil. Een stook duurt soms wel dagen afhankelijk van vele factoren. Ff naar je oven wandelen om te checken of die al open kan, dat wil zeggen is de temperatuur tot onder de 100 graden gedaald … hoe vaak heb ik dat niet gedaan. Stoken gaat in meerdere fasen. Het biscuit stoken van je klei, dan het glazuren en vaak nog een ronde met luster en/of opglazuur. Het instellen van een geschikt programma wordt bij het EKWC gedaan door de staf want dat is een hele studie. Kleisoort en dikte van het materiaal en verschillende soorten glazuur bepalen in welk tempo de temperatuur omhoog gejaagd word en ook in welk tempo het afkoelen wordt ingepland.